U Chiangkhan Hotel
สกายวอร์คเชียงคาน

สกายวอร์คเชียงคาน

จุดเด่นของ สกายวอล์คเชียงคาน หรือ สกายวอล์คภูคกงิ้ว

สกายวอล์คเชียงคาน ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย บนยอดเขาภูคกงิ้ว เป็นจุดชมวิวที่โดดเด่นด้วย “ความสูง” ที่มากกว่า 80 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 30 ชั้น

“ทางเดินกระจกใส” ยาวกว่า 100 เมตร กว้าง 2 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาได้อย่างกว้างไกล

“วิวทิวทัศน์” ที่สวยงาม โดยเฉพาะ “แม่น้ำสองสี” คือ แม่น้ำเหืองที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง มองเห็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย – ลาวได้อย่างชัดเจน

“พระใหญ่ภูคกงิ้ว” องค์พระยืนขนาดใหญ่ สูงกว่า 19 เมตร ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าสกายวอล์ค