U Chiangkhan Hotel
ภูทอก

ภูทอก

ภูทอก เชียงคาน โดดเด่นด้วย “ทิวทัศน์อันงดงาม” โดยเฉพาะ “ทะเลหมอกยามเช้า” ที่หนาแน่นและกว้างใหญ่ไพศาล มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงคาน แม่น้ำโขง และเทือกเขาภูหลวงได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ

นอกจากนี้ ภูทอกยังมี “จุดชมวิว” หลายจุด เช่น “ผาสูง” “ลานหินผางาม” และ “จุดชมวิวพระธาตุภูพิงค์” แต่ละจุดจะมุมมองที่แตกต่างกัน เหมาะแก่การถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

อีกทั้ง ภูทอกยังมี “เส้นทางศึกษาธรรมชาติ” ให้เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมพันธุ์ไม้ป่าต่างๆ

“พระธาตุภูพิงค์” บนยอดภูทอก เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุทองคำ นักท่องเที่ยวนิยมไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

“ตลาดเช้าภูทอก” บนยอดภูทอก มีสินค้าพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น และของที่ระลึกให้เลือกซื้อ